maba@maba.hr 021 / 339-501 Ruđera Boškovića 15 (Kaleta I)
Novosti
USUSRET EURU
31. kolovoza 2022.
0

 Obavijest o bitnim elementima o uvođenju
eura kao službene valute

Poštovani članovi Kreditne unije MARJAN


Donosimo vam najvažnije informacije o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatsko od 01.siječnja 2023.godine,, kada će euro zamijeniti hrvatsku kunu i postati službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, a koje se odnose na vaše poslovanje s Kreditnom unijom MARJAN.
O ovim vas promjenama informiramo u skladu s člankom 61. stavcima 1. i 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/2022) (dalje u tekstu: Zakon) i Odlukom o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća Europske unije u skladu s čl.140.st.3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i iznosi

1,00 EUR =7.53450 HRK.
Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja:
– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
(primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan
(primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Pravila preračunavanja
Kreditna unija MARJAN će na dan uvođenja eura, 01.siječnja 2023.godine automatski provesti konverziju kunskih sredstava na vašim depozitnim i štednim računima, kreditima, članskim udjelima i u ostalim evidencijama u kunama te ostalom novčanom iskazu vrijednosti po fiksnom tečaju konverzije prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja iz članka 14. Zakona.
Za preračunavanje se ne obračunava naknada.

Temeljna načela uvođenja erua
U postupku uvođenja eura primjenjuju se načelo zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti te načelo transparentnosti i informiranosti.

Načelo neprekidnosti ugovora i pravnih instrumenata
Uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora i pravnih instrumenata u kojima se navodi kunska valuta, tako da ne treba sklapati nove ugovore.

Krediti i depoziti ugovoreni uz valutnu klauzulu
Svi iznosi kredita i depozita koji su ugovoreni uz primjenu valutne klauzule u eurima s prelaskom na euro ostaju i nadalje iskazani u eurima bez primjene valutne klauzule i u skladu s uvjetima iz važećeg ugovora.

Obavijest o ugovorenim proizvodima
Individualnu obavijest o preračunavanju vašeg stanja kredita i visini anuiteta i/ili depozita u kunama ili uz valutnu klauzulu u eurima poslat ćemo vam e-mailom ili poštom sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 15 dana prije uvođenja eura.

Dvojno iskazivanje cijena
Sukladno članku 46. st.2 i st. 3 Zakona o uvođenju eura kao službene valute od 05.rujna 2022., godine započinje dvojno iskazivanje cijena koje će biti obvezno sve do 31.prosinca 2023.godine.

Kreditna unija je dužna svojim članovima dvojno iskazati:
– tarifu naknada
– ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) ) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu kod ugovaranja kreditu u kunama koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura
– stanje depozita kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama


Plaćanje eurom započinje od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
od 01.siječnja 2023.godine.

Krediti
Krediti realizirani u kunama na dan uvođenja eura bit će konvertirani u eur uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te se nadalje sve obveze po kreditu plaćaju u eurima.
Krediti koji su realizirani prije uvođenja eura uz valutnu klauzulu u eurima, od 01.siječnja 2023. godine nastavit će se plaćati u eurima bez preračunavanja. Individualnu obavijest o informacijama o bitnim elementima Kreditna unija će korisnicima kredita dostaviti na ugovoreni način, najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura.

Depoziti
Sva kunska sredstva na depozitnim računima i štednim ulozima na dan uvođenja eura bit će konvertirana u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Svi postojeći kunski depoziti i štedni ulozi koji su ugovoreni uz primjenu valutne klauzule u eurima s prelaskom na euro ostaju i nadalje iskazani u eurima bez primjene valutne klauzule i u skladu s uvjetima iz važećeg ugovora.
Individualnu obavijest o preračunavanju depozita u kunama ili uz valutnu klauzulu u eurima
Kreditna unija će deponentima dostaviti, najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura.

Članski udjeli
Članski udjeli na dan uvođenja eura bit će konvertirani u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
Detaljne informacije o uvođenju eura kao službene nacionalne valute možete naći na stranicama Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr).
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona 021/470-873 ili 021/682-257.
E-poštom na maba@maba.hr ili u poslovnicama na adresi Split, R.Boškovića 15, ĆirilMetodova 2, Sinj, Brnaška 2.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici