maba@maba.hr 021 / 339-501 Ruđera Boškovića 15 (Kaleta I)

Štednja

Uložite u svoju budućnost!

Naša štednja najisplativiji je oblik ulaganja i brige za budućnost.

U Kreditnoj uniji MARJAN, jakoj i ozbiljnoj financijskoj ustanovi, kao naš član možete štediti u kunama ili u kunama uz ugovorenu valutnu klauzulu uz povoljne kamatne stope. Kamate se ugovaraju na godišnjoj razini kao fiksne kamatne stope, a visine kamatnih stopa i druge uvjete štednje određuje Uprava kreditne unije Odlukom o kamatnim stopama i naknadama.

Naš prioritet je sigurnost štednih uloga te povjerenje osoba koje su odlučile štedjeti u Kreditnoj uniji MARJAN. Svojim štedišama isplaćujemo štednju po dospijeću ugovorenih rokova (mjesečno…). Isto tako, svakom štediši možemo omogućiti isplatu i prije isteka roka oročavanja ako za to izrazi želju.

Štedne uloge osiguravamo visokom stopom likvidnosti i solventnosti.

Kunska štednja

Kod određivanja broja dana za koji se obračunavaju kamate prima se u obzir prvi dan, a zadnji ne. Dani se računaju kalendarski za godinu 365, odnosno 366 dana.

Isplata kamate obavlja se mjesečno, tromjesečno, godišnje ili po dospjeću.
Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije.

Sukladno zakonskim propisima od 01.01.2015. godine prihodi od kamate podliježe plaćanju poreza od kamata i prireza. porezu na dohodak podliježu kamate koje su obračunate od 01.01.2015. godine dok kamate koje su obračunate do 31.12.2014. godine bez obzira na to kad se isplaćuju ili pripisuju, ne podliježu oporezivanju.

Kunska štednja sa valutnom klauzulom

Kamatne stope na štednju su fiksne. Obračun kamate vrši se konformnom metodom.
Kod kunske štednje uz valutnu klauzulu štedni ulog veže se uz odabranu valutu, po srednjem tečaju HNB važećem na dan uplate
Isplata kamate obavlja se mjesečno, tromjesečno, godišnje ili po dospijeću.
Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije.

Sukladno zakonskim propisima od 01.01.2015. godine prihodi od kamate podliježe plaćanju poreza od kamata i prireza. porezu na dohodak podliježu kamate koje su obračunate od 01.01.2015. godine dok kamate koje su obračunate do 31.12.2014. godine bez obzira na to kad se isplaćuju ili pripisuju, ne podliježu oporezivanju.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici