Info telefon: 072/606-069

Kreditna unija Marjan | Povoljno | Diskretno | Profesionalno

Naša strategija

Kreditna unija Marjan je financijska institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama. Korak po korak, tijekom godina uspješnog poslovanja, kreditna unija Marjan je pridobila i zadržala ono što se oduvijek smatra najvrijednijim, a to je povjerenje i zadovoljstvo njenih članova / klijenata.

Najbolji dokaz za to vidi se u permanentnom porastu broja novih članova iz dana u dan. Politika razvoja Kreditne unije Marjan temelji se na kontinuiranom unaprijeđivanju kvalitete svojih usluga i proizvoda, te Vama – kako sadašnjim tako i budućim klijentima, svojim ugledom jamči maximalno moguću diskreciju i dobrobit.

Trudimo se biti jedinstveni i prepoznatljivi!

Štednja

U vrijeme krize naročito je važno pametno iskoristiti svaki višak sredstava, budući da nam on može predstavljati temelj za oporavak nakon krize. Jedan od načina kojim možete postići da Vaš novac radi za Vas je štedjeti. Kreditna unija Marjan nudi najpovoljnije kamatne stope na slobodna novčana sredstva koja možete deponirati na iznos i rok koji Vama najviše odgovara.

Ne oklijevajte, štedite pametno, štedite u Kreditnoj uniji Marjan!

Kreditiranje

U Kreditnoj uniji Marjan imate mogućnost podizanja nenamjenskih kredita, ovisno o Vašim potrebama. Kreditna ponuda prilagođena je lepezi ljudi različitih životnih dobi i različitih financijskih potreba. Procedura za dobivanje kredita vrlo je jednostavna, a realizacija kredita vrlo brza – unutar jednog dana.

Naš cilj je olakšati Vam dolazak do kredita!

Kreditna unija Marjan

Kreditna unija Marjan kao financijska organizacija, utemeljena u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama, pruža financijske usluge članovima unije, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost. Sukladno zakonima Republike Hrvatske, kreditne unije imaju mogućnost poslovanja samo za područje za koje su registrirane. Kreditna unija Marjan registrirana je u Splitu na adresi Ruđera Boškovića 15, te posluje na 2 lokacije u gradu Splitu na adresama: Ruđera Boškovića 15 i Ćirila i Metoda 2, u Sinju na adresi Brnaška 12.

Predmet poslovanja Kreditne unije Marjan je:

  • zaprimanje novčanih depozita članova Kreditne unije u domaćoj valuti,
  • odobravanje kredita članovima Kreditne unije u domaćoj valuti,

Kreditna unija u širokoj paleti svojih proizvoda nudi sve usluge koje danas nude moderne financijske institucije.
Kvalitetom svojih proizvoda i usluga, kao i prilagođenost istih potrebama svojih članova, Kreditna unija Marjan stekla je konkurentan položaj i ugled, a što je vidljivo po brojnosti članova i ostvarenim rezultatima poslovanja.

Saznajte više o nama

Naša strategija i poslovni plan

Pridružite nam se

Poslovnice i kontakti

Kreditna unija Marjan posluje na dvije lokacije u gradu Splitu na adresama Ruđera Boškovića 15 (Kaleta I) i u Ulici Ćirila i Metoda 2, te u gradu Sinju na adresi Brnaška 12.

Kreditna unija Marjan ima tendenciju daljnjeg širenja i otvaranja novih poslovnica u Splitu i drugim gradovima Splitsko-dalmatinske županije.

 Pogledajte lokacije na karti

Poslovnica 1
Ruđera Boškovića 15 (Kaleta I)
Tel.:
Fax: 021/458-002
Radno vrijeme: 07.30-20.00  Subotom: 08.00-13.00

Poslovnica 2
Ćiril – Metodova 2
Tel.:
Fax: 021/339-500
Radno vrijeme: 07.30-20.30  Subotom: 08.00-13.00

Poslovnica 3
Brnaška 12, Sinj
Tel.:
Fax: 021/826-067

Radno vrijeme: 08.00-20.00  Subotom: 08.00-13.00

Newsletter prijava